Служба трудова медицина Русе. Изготвяне оценка на риска. Изготвяне декларация по чл.15 и всички необходими документи за пред инспекция по труда. БЕЗПЛАТНО !!!

Тел.: 0888 00 28 69;   e-mail: eurobulmedic_r@abv.bg

Служба по трудова медицина Русе
„СТМ Евро-Булмедик”ООД

Адрес:
гр.Русе, ул.Кръстец №50
Русе
България

Телефон: 0888 00 28 69
Мобилен телефон: 0888 00 28 69
http://www.trudovamedicina-ruse.com

 


Варнасофт ООД - уеб дизайн, SEO и софтуерни услуги